home

Adviseren

B+M is een bouwkundig dienstverlenend bureau. We hebben dan ook de nodige kennis in huis op het gebied van bouwtechniek, Nederlandse bouwregelgeving en architectuur.

Naast onze bouwkundig adviserende rol is het van belang dat de achterliggende conceptuele bedoelingen van de architect juist worden begrepen. Vanuit deze grondgedachte zetten wij onze bouwkundige expertise in wat voor ons aan de basis staat van de kwaliteit van het bouwwerk.

Ook buitenlandse architecten en opdrachtgevers gebruiken onze kennis en ervaring om in de Nederlandse markt beter te kunnen opereren. Daarbij verlenen wij onderstaande diensten, 'los' dan wel 'gecombineerd', aan o.a. ontwikkelaars, overheden en non-profit organisaties.

bouwaanvragen - verkoopbrochures - bouwbesluittoetsing - inmetingen - advies bij restauratie/renovatie - gecertificeerde NEN 2580-metingen - ventilatie- en spuiberekeningen - bestemmingsplanwijzigingen - bestekschrijven - advies bij infrastructurele werken - veiligheid- en gezondheidsplan

Aan het werk