home

Coördineren

Grootschalige, multifunctionele bouwopgaven waarbij vaak meerdere (buitenlandse) architecten betrokken zijn, vragen meer dan kennis over bouwtechniek en architectuur alleen. Namelijk ook om zorgvuldige coördinatie en kwaliteitsbewaking.

B+M heeft in de loop der jaren zich steeds serieuzer toegelegd op, naast de bouwtechnische uitwerking, ook op de procesbeheersing. We manifesteren ons vandaag de dag als een onmisbare schakel tussen de opdrachtgever, architect, uitvoerder en de veelvoud van de andere partijen.

Typische coördinatietaken zijn o.a.;

coördineren van verschillende bouwopgave - coördineren openbaar gebied (kabels en leidingen, trace) - afstemming tekenwerk derden - informatie-uitwisseling - kwaliteitsbewaking - Coördineren van sparingen

OverlegLiteratuur