home

Tekenen

De meest concrete van de drie expertisegebieden is ‘het tekenen’. Waren we in het verleden aangewezen op de tekentafel, nu transformeren we ons langzaamaan via de statische digitale tekening naar een meer dynamische omgeving, waarbij steeds meer informatie wordt gekoppeld en uitgewisseld. We gaan spreken van modelleren.

Door een intensieve samenwerking met DeltaPi, ontwikkelaar van een gerichte Autocad & Revit applicatie, lopen wij voorop wat betreft de laatste ontwikkelingen. Samen met onze flexibele en efficiënte werkwijze zorgt dit voor een snelle en adequate reactie op ontwikkelingen binnen het project.

Een goed voorbeeld hiervan is het project 'de Rotterdam'. Door onze vergaande coördinerende rol werden we hier uitgedaagd om, in samenwerking met DeltaPi, de mogelijkheden van de BIM-methodiek te onderzoeken en te integreren. De uitkomst is vastgelegd in de case study 'Little BIM'.

Tekeningen die wij voor u kunnen verzorgen zijn o.a.;

bouwaanvraagtekeningen - bestektekeningen - bouwvoorbereidingstekeningen - uitvoeringstekeningen - demarcatietekeningen - faseringstekeningen - verhuurtekeningen - oppervlaktetekeningen - afwerkstaattekeningen (incl. afwerkstaten) - liftschachttekeningen - tekeningen t.b.v. sparingen en instortvoorzieningen - notariële splitsingstekeningen - tekeningen t.b.v. kabels en leidingen - bouwplaatsinrichtingstekeningen - ...

CAD-magazine maart 2006-2, R.van der Velden 
(R. van der Velden over het gebruik van CAD binnen B+M Den Haag)

 

 

doorsnede 'de Rotterdam'grid-tekening 'de Rotterdam'3D-model - technische laag 'de Rotterdam'