home

Tekeningenbeheer

Steeds meer bedrijven realiseren zich dat het tekeningen- en documentenbeheer goed geregeld moet zijn. Het ontbreekt veel bedrijven aan een helder overzicht van de tekeningen die men heeft en eenvoudig en snel inzicht in een document dat men zoekt. Als het juiste document eindelijk gevonden is moet men nog wel over juiste software beschikken om het bestand te kunnen openen.

bekijk hier de flyer B+M CLOUD online

download hier de flyer B+M CLOUD in pdf


Door de snelle ontwikkelingen op ICT-gebied is het nu mogelijk om tekeningen- en documentenbeheer centraal te regelen. Met name de ‘cloud’-oplossingen zijn hiervoor een uitstekende keuze. Tekeningen en documenten komen hiermee op een centrale plaats op internet te staan en kunnen beschikbaar gemaakt worden voor een grote groep gebruikers. Deze zijn zonder cad-software te raadplegen omdat deze via het beheersysteem inzichtelijk zijn.

Via onze online webapplicatie kunnen wij uw project inrichten en via een rechtensysteem instellen wie bepaalde tekeningen en andere documenten mogen inzien en eventueel downloaden. Gebruikers kunnen vervolgens via hun eigen webbrowser inloggen op het systeem en zo de tekeningen bekijken, downloaden en printen. Dit kan gedaan worden voor zowel projecten in ontwikkeling als tijdens de beheerfase. Zo kan het systeem gebruikt worden om met diverse partijen samen te werken of als een databank met gegevens te functioneren.

Het voordeel van deze oplossing is dat alle betrokken partijen altijd toegang hebben tot alle beschikbare documenten en weten waar zij die terug kunnen vinden. Gebruikers kunnen ook direct zien of zij de laatste versie van een document hebben.

Tijdens de beheerfase van een gebouw zou de database Tekeningenbeheer bijvoorbeeld de volgende structuur kunnen hebben:

-   Actuele bouwkundige tekeningen
-   Actuele installaties
-   Oppervlaktetekeningen en meetstaten
-   Ontruimingsplannen
-   Sleutelplannen
-   Fotorapportages
-   Meerjaren onderhoudsplannen

Afhankelijk van uw wensen en documenten maken wij in overleg met u een structuur die bij u past. Op die manier kunt u optimaal gebruik maken van ons online beheersysteem. Alle cloud-data staat op een .nl-domein en blijft dus gegarandeerd binnen de Nederlandse grenzen.

SchermDocumentenDocumentenScherm